თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია

ელექტრონული ჟურნალი

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიის

სიახლეები

მოსწავლეთა საბუთების მიღება I კლასში

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად.შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მოსწავლეთა რეგისტრაცია I კლასში მოხდება სამ ეტაპად: 1.

ვრცლად »

განცხადება

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად. შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით მოსწავლეთა რეგისტრაცია I კლასში მოხდება სამ ეტაპად: პირველ

ვრცლად »

სასკოლო სასწავლო გეგმა

სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი მუხლი 1. სკოლის მისია 3 გვ. მუხლი2. სწავლისა და სწავლების ძირითადი პრინციპები და მეთოდური ორიენტირები 3 გვ. 2.1 სწავლება/სწავლის ძირითადი პრინციპები და მიდგომები 3 გვ. 2.2 სწავლება/წავლის ძირითადი

ვრცლად »

მოსწავლის ქცევის კოდექსი

თავი I. ზოგადი დებულებები მუხლი 1. რეგულირების საგანი 1. მოსწავლის ქცევის კოდექსი (შემდგომში, ,,ქცევის კოდექსი”) არეგულირებს მოსწავლის ქცევის წესებს, რომლებსაც მოსწავლე იცავს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას

ვრცლად »

მშობელთა თვითმართველობა-მზრუნველთა საბჭო

1.მზრუნველთა საბჭო სკოლაში ფუნქციონირებს მშობელთა თვითმმართველობის ორგანო – მზრუნველთა საბჭო. 1.1. მზრუნველთა საბჭო არის მოსწავლეთა სწავლა-აღზრდის პროცესის სრულყოფისა და მისთვის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებით დაინტერესებულ მშობელთა

ვრცლად »

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

მოსწავლეთა თვითმმართველობის-სასკოლო პარლამენტის დებულება თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა -აკადემიის თვითმმართველობა არის მოსწავლეთა არაპოლიტიკური გაერთიანება. მასში საკლასო და სასკოლო დონეზე არჩეული არიან მოსწავლეები V-XII კლასების ჩათვლით.სკოლის

ვრცლად »
ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენს შესახებ

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია დაფუძნდა 1993 წლის 1 სექტემბერს. სკოლა პირველ წელს ფუნქციონირებდა თბილისის 174-ე საჯარო სკოლის შენობაში, შემდეგ გადავიდა 151-ე ბაგა-ბაღის შენობაში, სადაც დაჰყო 1998 წლამდე, 1999 წლის პირველი სექტემბრიდან სკოლა უკვე ფუნქციონირებს საკუთარ კეთილმოწყობილ შენობაში.