ელექტრონული ჟურნალი


jurnali






გამოკითხვა

gamokitxva

როგორ შეაფასებდით სწავლების ინკლუზიურ განათლების მეთოდებს, რომლებიც ჩვენს სკოლაში არის დანერგილი?











ხმის მიცემა შედეგები