სიახლეები

TNKSA

სკოლის შინაგანაწესი

შ.პ.ს. თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიის შინაგანაწესი თავი I. ზოგადი დებულებები 1.1  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება     შ.პ.ს. თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია(თნკსა) თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, შეზღუდული  პასუხისმგებლობის

ვრცლად »
TNKSA

სკოლის დებულება

შპს თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია ადგილმდებარეობა(იურიდიული მისამართი): ქ. თბილისი,მუხიანის დასახლება IIმ/რაიონი ნ.დუმბაძისა და ნონეშვილის გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორია. 1. ზოგადი დებულებანი 1.1. ქ. თბილისის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

ვრცლად »

სკოლის მისია, ხედვა და სტრადეგია,

მისია შპს ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია ზრუნავს ეროვნული ინტერესებისა და ტრადიციების დამცველი, კრიტიკულად მოაზროვნე, შემოქმედი, კომუნიკაბელური, ზნეობრივად, სულიერად და ფიზიკურად ჯანსაღი მოზარდის ფორმირებაზე, რაც ხელს შეუწყობს

ვრცლად »

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა – შეფასების რუბრიკები

ქულა შეფასების სქემა 1 კათედრის წევრები სკოლის დამფუძნებელია გამოცდილი დირექტორი 2 ორიენტირებულია საგანმანათლებლო პოლიტიკის განსაზღვრაზე. კვლევის დიზაინი და ანგარიშების წარმოების მეთოდები მაქსიმალურად მორგებულია იმაზე 3

ვრცლად »

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა – სამოქმედო გეგმა

მუშაობის ფორმატი პასუხისმგებელი შესრულებაზე შესრულების დრო შენიშვნა სკოლის დამფუძნებელია გამოცდილი დირექტორი რომან ტიკაძე. კათედრის წევრები რეგულარულად სკოლის დამფუძნებელია გამოცდილი დირექტორი რომან ტიკაძე. კათედრის წევრები რეგულარულად

ვრცლად »

უცხოური ენების კათედრა – სახელმძღვანელოების ნუსხა

კლასი საგანი ავტორი გამომცემლობა I ინგლისური ენა დ1 English world- Macmillan შპს “ინგლისური წიგნი საქართველოში” II ინგლისური ენა დ1 English world- Macmillan შპს “ინგლისური წიგნი

ვრცლად »