სიახლეები

უცხოური ენების კათედრა – შეფასების რუბრიკები

ქულა შეფასების სქემა 1 უჭირს წერა-კითხვა, ვერ ფლობს ენობრივ ელემენტებს. 2 გაკვეთილში ჩართულობის დონე დაბალია ,ინერტულია და არამოტივირებულია , ვერ ფლობს მარტივ სამეტყველო ლექსიკას,ელემენტარულ დონეზე

ვრცლად »

უცხოური ენების კათედრა – სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო გეგმა უცხოური ენის კათედრის ეფექტური მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მისი წევრი ხელმძღვანელობდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით. 2011 – 2012 სასწავლო წლის დასაწყისში დიდი ყურადღება დაეთმობა

ვრცლად »

მათემატიკის კათედრა – სახელმძღვანელოების ნუსხა

კლასი საგანი ავტორი გამომცემლობა I მათემატიკა გ. გოგიშვილი,თ. ვეფხვაძე გამომცემლობა”ინტელექტი” II მათემატიკა გ. გოგიშვილი,თ. ვეფხვაძე გამომცემლობა”ინტელექტი” III მათემატიკა გ. გოგიშვილი,თ. ვეფხვაძე გამომცემლობა”ინტელექტი” IV მათემატიკა გ.

ვრცლად »

მათემატიკის კათედრა – შეფასების რუბრიკები

ქულა შეფასების სქემა 1 საერთოდ ვერ იყენებს ცნებებს,ვერ იგებს დასმულ ამოცანას, გამოთვლები არაადეკვატურია. 2 არაადეკვატურად იყენებს ცნებებს აღნიშვნებს, ვერ პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას. 3 არასრულყოფილად

ვრცლად »

მათემატიკის კათედრა – სამოქმედო გეგმა

მუშაობის ფორმატი პასუხისმგებელი შესრულებაზე შესრულების დრო შენიშვნა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების და ეროვნული სასწავლო გეგმის გაცნობა-შესწავლა. კათედრის წევრები რეგულარულად მონიტორინგის ჩატარება სწავლების ახალი მიდგომების, სტანდარტებისა

ვრცლად »

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა – შეფასების რუბრიკები

ქულა შეფასების სქემა 1 მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს, მაგრამ არასდროს მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში. 2 ნაწილობრივ ერთვება სასწავლო პროცესში, მაგრამ არ აქვს სასწავლო ნივთები. 3 ინდიფერენტულია, უინიციატივო.

ვრცლად »