მუშაობის ფორმატიპასუხისმგებელი შესრულებაზეშესრულების დროშენიშვნა
ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების და ეროვნული სასწავლო გეგმის გაცნობა-შესწავლა.კათედრის წევრებირეგულარულად
მონიტორინგის ჩატარება სწავლების ახალი მიდგომების, სტანდარტებისა და სასწავლო გეგმის ცოდნის შესაფასებლად.კათედრის ხელმძღვანელისემესტრში ერთხელ
საათების განაწილებაკათედრის ხელმძღვანელისექტემბერი
არჩეული სახელმძღვანელოების დამტკიცებაკათედრის ხელმძღვანელიივლისი
შეფასების დონეების განსაზღვრა 1-10 ქულამდე.კათედრის წევრებისექტემბერი
მონიტორინგის ჩატარება შეფასების სქემის გამოყენებასა და ეფექტიანობაზე.კათედრის ხელმძღვანელისემესტრში ერთხელ
მონიტორინგის ჩატარება შეფასების სქემის გამოყენებასა და ეფექტიანობაზე.კათედრის წევრებისასწავლო წლის დასაწყისი
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიმართულებების, შედეგებისა და ინდიკატორების გათვალისწინებით სამოდელო გაკვეთილების ნიმუშების შექმნა.კათედრის წევრებიდეკემბერი
პროფესიული განვითარებისათვის სასარგებლო ღონისძიებების ორგანიზება, მასწავლებლების მიერ თემების დამუშავება და პრეზენტაციების მოწყობა.კათედრის ხელმძღვანელირეგულარულად
სხვა საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობა, ერთობლივი ექსკურსიების მოწყობა.კათედრის ხელმძღვანელიმთელი წლის განმავლობაში
რეკომენდაციების შემუშავება დამხმარე სასწავლო მასალებისა და საჭირო წიგნების შესახებ.კათედრის ხელმძღვანელისექტემბრის ბოლოს
შიდა სასკოლო შემოწმებები (საკონტროლო წერები, ტესტირებები, დასწრება გაკვეთილებზე),ღია გაკვეთილების ჩატარების ორგანიზაცია.კათედრის ხელმძღვანელირეგულარულად
მონიტორინგი-შემოწმებების შედეგებზე.კათედრის ხელმძღვანელისემესტრის დასასრულს
ექსკურსიები მუზეუმებში, სამეცნიერო დაწესებულებებშიკათედრის წევრებირეგულარულად
მონიტორინგი აბიტურ კურსის სწავლების ეფექტურობის ასამაღლებლადპედაგოგებისასწავლო წლის მანძილზე
საგნობრივი კონფერენციების მოწყობადეკემბერი–მაისი
საქალაქო და ეროვნულ კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში მონაწილეობა. წარმატებული მოსწავლეების წახალისება სხვა მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლების მიზნით.ნოემბერ–დეკემბერი
სკოლის პოპულარიზაციის მიზნით ღონისძიებების დაგეგმვა.შეხვედრების მოწყობა ქალაქის ღვაწმოსილ პედაგოგებთან.კათედრის პედაგოგებიმთელი წლის მანძილზე
საგნობრივი ჯგუფის გადაწყვეტილებების მიწოდება სკოლის მართვის ორგანოებისათვის.კათედრის ხელმძღვანელირეგულარულად
პოზიტიური თანამშრომლობა კოლეგებთან, მშობლებთან, მოსწავლეებთან საზოგადოებასთან.კათედრის წევრებირეგულარულად
საუკეთესო მოსწავლის და წლის საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენადირექცია, კათედრის წევრებისასწავლო წლის ბოლოს
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp