სიახლეები

TNKSA

მოსწავლეთა საბუთების მიღება I კლასში

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად.შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მოსწავლეთა რეგისტრაცია I კლასში მოხდება სამ ეტაპად: 1.

ვრცლად »
TNKSA

განცხადება

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად. შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით მოსწავლეთა რეგისტრაცია I კლასში მოხდება სამ ეტაპად: პირველ

ვრცლად »
TNKSA

სასკოლო სასწავლო გეგმა

სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი მუხლი 1. სკოლის მისია 3 გვ. მუხლი2. სწავლისა და სწავლების ძირითადი პრინციპები და მეთოდური ორიენტირები 3 გვ. 2.1 სწავლება/სწავლის ძირითადი პრინციპები და მიდგომები 3 გვ. 2.2 სწავლება/წავლის ძირითადი

ვრცლად »
TNKSA

მოსწავლის ქცევის კოდექსი

თავი I. ზოგადი დებულებები მუხლი 1. რეგულირების საგანი 1. მოსწავლის ქცევის კოდექსი (შემდგომში, ,,ქცევის კოდექსი”) არეგულირებს მოსწავლის ქცევის წესებს, რომლებსაც მოსწავლე იცავს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას

ვრცლად »
TNKSA

მშობელთა თვითმართველობა-მზრუნველთა საბჭო

1.მზრუნველთა საბჭო სკოლაში ფუნქციონირებს მშობელთა თვითმმართველობის ორგანო – მზრუნველთა საბჭო. 1.1. მზრუნველთა საბჭო არის მოსწავლეთა სწავლა-აღზრდის პროცესის სრულყოფისა და მისთვის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებით დაინტერესებულ მშობელთა

ვრცლად »
TNKSA

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

მოსწავლეთა თვითმმართველობის-სასკოლო პარლამენტის დებულება თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა -აკადემიის თვითმმართველობა არის მოსწავლეთა არაპოლიტიკური გაერთიანება. მასში საკლასო და სასკოლო დონეზე არჩეული არიან მოსწავლეები V-XII კლასების ჩათვლით.სკოლის

ვრცლად »