ბიბლიოთკა

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა აკადემიის

ბიბლიოთეკის გამგე

სახელი გვარი
დაბადების თარიღი
მისამართი
საკ.ტელეფონი

ელ. ფოსტა

განათლება

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

უცხო ენები

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

კომპიუტერული პროგრამები

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ოჯახური მდგომარეობა

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.