ჩვენი სკოლის

სიახლეები

სკოლის შინაგანაწესი

შპს თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიის შინაგანაწესი თავი I. ზოგადი დებულებები 1.1  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება  შპს   თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია (თნკსა) თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, შეზღუდული  პასუხისმგებლობის საზოგადოების წესდების, სკოლის დებულებისა  და შინაგანაწესის საფუძველზე. 1.2. შ.პ.ს. თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიის(თნკსა) მისია: შპს ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია ზრუნავს ეროვნული ინტერესებისა და ტრადიციების

ვრცლად »

უსაფრთხოების წესი

შეთანხმებულია: საქართველოს განათლების,მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან. შპს თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები თავი I. ზოგადი დებულებები მუხლი 1. რეგულირების სფერო და მიზანი

ვრცლად »
TNKSA

მოსწავლეთა საბუთების მიღება I კლასში

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად.შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მოსწავლეთა რეგისტრაცია I კლასში მოხდება სამ ეტაპად: 1. პირველ ეტაპზე მოხდება საბუთების მიღება

ვრცლად »
TNKSA

განცხადება

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად. შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით მოსწავლეთა რეგისტრაცია I კლასში მოხდება სამ ეტაპად: პირველ ეტაპზე მოხდება საბუთების მიღება ელექტრონულად.

ვრცლად »
TNKSA

მოსწავლის ქცევის კოდექსი

თავი I. ზოგადი დებულებები მუხლი 1. რეგულირების საგანი 1. მოსწავლის ქცევის კოდექსი (შემდგომში, ,,ქცევის კოდექსი”) არეგულირებს მოსწავლის ქცევის წესებს, რომლებსაც მოსწავლე იცავს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას სკოლაში, აგრეთვე, სკოლის მიერ ორგანიზებულ

ვრცლად »
TNKSA

სკოლის დებულება

შპს თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია ადგილმდებარეობა(იურიდიული მისამართი): ქ. თბილისი,მუხიანის დასახლება IIმ/რაიონი ნ.დუმბაძისა და ნონეშვილის გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორია. 1. ზოგადი დებულებანი 1.1. ქ. თბილისის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს თბილისის ნიჭიერთა კჯერძო სკოლა

ვრცლად »