მოსწავლეთა საბუთების მიღება I კლასში

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად.შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მოსწავლეთა რეგისტრაცია I კლასში მოხდება სამ ეტაპად:

1. პირველ ეტაპზე მოხდება საბუთების მიღება ელექტრონულად. პირველკლასში ჩასარიცხი მოსწავლეების საბუთების ნუსხა.

• დაბადების მოწმობა (დედანი პირადი ნომრით)

• დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.

• 2-ფოტოსურათი დაბეჭდილი 3X4 -ზე. ასევე ელექტრონული ვარიანტი დისკით.

• მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები.• ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100) თანდართული აცრების ფურცლით(გთხოვთ საბუთები გადმოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected])

2. მეორე ეტაპზე მოხდება გასაუბრება(სკოლაში შესასვლელად მოსწავლეთა მზაობის შემოწმება);

3. მესამე ეტაპზე, სკოლის მიერ მოთხოვნილი ყველა საბუთის დირექციაში წარდგენის შემთხვევაში, მოსწავლე რეგისტრირდება საინფორმაციო ბაზაში.დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 599 199 200