თბილისის ნიჭიერთა კერძო
სკოლა-აკადემია

ჩვენი სკოლის

სიახლეები

სკოლის შინაგანაწესი

შპს თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიის შინაგანაწესი თავი I. ზოგადი დებულებები 1.1  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება  შპს   თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია (თნკსა) თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, შეზღუდული  პასუხისმგებლობის საზოგადოების წესდების, სკოლის დებულებისა  და შინაგანაწესის საფუძველზე. 1.2. შ.პ.ს. თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიის(თნკსა)

ვრცლად »

უსაფრთხოების წესი

შეთანხმებულია: საქართველოს განათლების,მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან. შპს თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები

ვრცლად »

მოსწავლეთა საბუთების მიღება I კლასში

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად.შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მოსწავლეთა რეგისტრაცია I

ვრცლად »
ვინ ვართ ჩვენ ?

მოკლე ისტორია ჩვენს შესახებ

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია დაფუძნდა 1993 წლის 1 სექტემბერს. სკოლა პირველ წელს ფუნქციონირებდა თბილისის 174-ე საჯარო სკოლის შენობაში, შემდეგ გადავიდა 151-ე ბაგა-ბაღის შენობაში, სადაც დაჰყო 1998 წლამდე, 1999 წლის პირველი სექტემბრიდან სკოლა უკვე ფუნქციონირებს საკუთარ კეთილმოწყობილ შენობაში.