თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად.

შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით მოსწავლეთა რეგისტრაცია I კლასში მოხდება სამ ეტაპად:

  1. პირველ ეტაპზე მოხდება საბუთების მიღება ელექტრონულად.

პირველკლასში ჩასარიცხი მოსწავლეების საბუთების ნუსხა.

  • დაბადების მოწმობა (დედანი პირადი ნომრით)                                                                                                   
  • დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
  • 2-ფოტოსურათი დაბეჭდილი 3X4 -ზე. ასევე ელექტრონული ვარიანტი  დისკით.
  • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები.
  • ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა 100) თანდართული აცრების ფურცლით

(გთხოვთ საბუთები გადმოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:[email protected])

  1. მეორე ეტაპზე მოხდება  გასაუბრება(სკოლაში შესასვლელად მოსწავლეთა მზაობის შემოწმება);
  2. მესამე ეტაპზე, სკოლის მიერ მოთხოვნილი ყველა საბუთის დირექციაში წარდგენის შემთხვევაში, მოსწავლე რეგისტრირდება საინფორმაციო ბაზაში.

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 599 199 200