2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის ზეიმი

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიაში ჩატარდა 2019-2020 სასწ.წლის შემოდგომის ზეიმი I-ა, II-ა, II-ბ,III-ა,III-ბ,IV-ა,IV-ბ კლასებში.