2019 – 2020 სასწავლო წლის საახალწლო ღონისძიება

2019-2020 სასწავლო წლის საახალწლო ღონისძიება თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიაში.