სიახლეები

TNKSA

მოსწავლეთა საბუთების მიღება I კლასში

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად.შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მოსწავლეთა რეგისტრაცია I

ვრცლად »
TNKSA

განცხადება

თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემია იწყებს მოსწავლეთა საბუთების მიღებას I კლასში. ადგილები შეზღუდულია, გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად. შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით მოსწავლეთა რეგისტრაცია I

ვრცლად »
TNKSA

სასკოლო სასწავლო გეგმა

სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი მუხლი 1. სკოლის მისია 3 გვ. მუხლი  2. სწავლისა და სწავლების ძირითადი პრინციპები და მეთოდური ორიენტირები

ვრცლად »
TNKSA

მოსწავლის ქცევის კოდექსი

თავი I. ზოგადი დებულებები მუხლი 1. რეგულირების საგანი 1. მოსწავლის ქცევის კოდექსი (შემდგომში, ,,ქცევის კოდექსი”) არეგულირებს მოსწავლის ქცევის წესებს, რომლებსაც

ვრცლად »
TNKSA

მშობელთა თვითმართველობა-მზრუნველთა საბჭო

1.მზრუნველთა საბჭო სკოლაში ფუნქციონირებს მშობელთა თვითმმართველობის ორგანო – მზრუნველთა საბჭო. 1.1. მზრუნველთა საბჭო არის მოსწავლეთა სწავლა-აღზრდის პროცესის სრულყოფისა და მისთვის

ვრცლად »